nedjelja, 5. prosinca 2010.

Predavanja prof. E. Demaine-a (MIT)

Pred dva dana profesor Dr. Erik Demaine s Massachussetskog instituta za tehnologiju (MIT) poslao je na svjetsku Origami mailing listu pismo kojeg uz njegovu dozvolu prenosim i u hrvatskom prijevodu:
Two days ago Professor Erik Demaine, PhD from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) posted an e-mail on the OrigamiMailing List, which I post here also in Croatian translation with his permission:

Dragi Origamisti,

Ovaj semestar predajem svojim apsolventima na temu Algoritmi
geometrijskog savijanja:, polužni mehanizmi, origami, poliedri
(što je i naslov udžbenika, kojeg sam napisao zajedno s Joe
O'Rourke-om). Ovog smo puta Marty Demaine (moj tata) i ja
snimili predavanja na video. Predavanja su svima dostupna
(i bit će tako zauvijek) sa

http://courses.csail.mit.edu/6.849/fall10/lectures/

Prvo predavanje je opći pregled cijele grupe predavanja, koja bi
trebala biti vrlo pristupačna. Glavninu 2.-7. i 22. predavanja čine
origami sadržaji, koji pokrivaju sheme savijanja s jednim vrhom,
metodu stabla, Origamizer, samosavijajuće robotičke listove,
savijanje s jednim rezom te nepostojanje hiperboličkih paraboloida.
Druga predavanja su o savijanju jednodimenzionalnih struktura
(polužni mehanizmi), o savijanju proteina, zglobnom razrezivanju
i savijanju poliedara iz mreža.

Neka su predavanja više tehnička od drugih, ili tehnička u nekim
dijelovima ali inače ne; pokušavam se nikad ne oslanjati na veliko
matematičko predznanje. Općenito nastojim nabaciti intuiciju i ideje,
prilično brzim tempom, premda ću se ponekad baviti više tehničkim
dokazivanjem.

Uključena je i nekolicina gostiju predavača iz origami zajednice:

* 6. predavanje o figurativnoj origami umjetnosti održat će gost predavač
Jason Ku (istraživanje i nešto o tome kako on pristupa dizajnu)
* 20. predavanje o Maekawinim i Kawasakijevim teoremima te kako
su oni zapravo stariji i općenitiji nego što smo mislili, održat će
gost predavač Tom Hull
* 23. predavanje (koje će se održati 8. prosinca) održat će o svom
fantastičnom radu gost predavač Tomohiro Tachi (upravo gostuje
na MIT-u)

Nadam se da ćete uživati u predavanjima! Javite mi ako imate kakvih
povratnih informacija.

Erik
--
Erik Demaine | edemaine@mit.edu | http://erikdemaine.org/


Dear Origamists,

This semester I've been teaching my graduate class about
Geometric Folding Algorithms: Linkages, Origami, Polyhedra
(also the title of the textbook, written with Joe O'Rourke).
This time Marty Demaine (my dad) and I video-recorded the lectures.
The lectures are freely available (and will be so forever) from

http://courses.csail.mit.edu/6.849/fall10/lectures/

Lecture 1 is a high-level overview of the whole class, which should be
very accessible. Lectures 2-7 and 22 are the bulk of the origami content,
covering single-vertex crease patterns, tree method, Origamizer, self-
folding robotic sheets, fold & one cut, and nonexistence of hyperbolic
paraboloids. The other lectures are about folding 1D structures (linkages),
protein folding, hinged dissections, and folding polyhedra from nets.

Some of the lectures are more technical than others, or technical in spots
but not otherwise; I try to never assume much mathematical background.
Generally I aim to give the intuition and ideas, at a fairly rapid pace,
though sometimes I'll delve into a more technical proof.

Also included are a few guest lectures by folks in the origami community:

* Lecture 6 is a guest lecture by Jason Ku about representational origami art
(a survey and a bit about how he approaches design)
* Lecture 20 is a guest lecture by Tom Hull about Maekawa and Kawasaki's
Theorems, and how they're actually older and more general than we thought.
* Lecture 23 (coming up on December 8) is a guest lecture by
Tomohiro Tachi (currently visiting MIT) about his awesome work.

I hope you enjoy the lectures! Let me know if you have any feedback.

Erik
--
Erik Demaine | edemaine@mit.edu | http://erikdemaine.org/