srijeda, 30. svibnja 2012.

Ad Astra

 

četvrtak, 10. svibnja 2012.

Izložba ORIGAMI ART - MOST IZMEĐU KULTURA


ORIGAMI ART – MOST IZMEĐU KULTURA

ORIGAMI ART – BRIDGE BETWEEN CULTURES


Izložba origami arta i origami art fotografije
Origami Art and Origami Art Photography Exhibition

Kreativna dimenzija, Kralja Držislava 12, Zagreb
Creative DimensionS ZAGREB inspired by TOYOTA
11. - 25. V 2012.Od prve hrvatske izložbe origami arta sa svjetskim majstorima origamija, Poezija u Papiru u Galeriji grada Krapine 2008., u Hrvatskoj se profilira grupa origami umjetnika koja izlaže vlastite kreacije u papiru i sudjeluje na međunarodnim i domaćim origami događanjima, kao svojevrstan most između kultura kroz umjetnost papira.


Since the first Croatian origami art exhibition with international origami masters, Poetry in paper in the Krapina City Gallery in 2008, there evolved a group of Croatian origami artists exhibiting their own paper creations and participating at international and Croatian origami events, as a bridge between cultures through the medium of paper art.ORIGAMI UMJETNICI
ORIGAMI ARTISTSUMJETNIČKA ORIGAMI FOTOGRAFIJA
ORIGAMI ART PHOTOGRAPHY


ORIGAMI

Origami (japanski oru – savijati i kami – papir) internacionalni je pojam za savijanje papira. U moderno doba odnosi se ne samo na savijanje i oblikovanje papira, već i na savijanje i oblikovanje bilo koje ravne plohe u trodimenzionalnu skulpturu, bez rezanja i ljepljenja. Premda porijeklom iz Kine,  papir tek u drevnom Japanu dosiže istovremeno gotovo kultnu vrijednost, postaje dvorska zabava i postiže veliku popularnost u narodu. No taj je origami bio vezan uz tradiciju i nije se mijenjao stoljećima. Poznati modeli mogli su se nabrojiti na jednom listu papira. Danas je to nemoguće, jer je sam pokretač novog, modernog origamija, velemajstor Akira Joshizawa (1911.-2005.) za života dizajnirao 50 tisuća origami modela, objavio 18 knjiga i inspirirao nove generacije svjetskih origami majstora. Njemu dugujemo nove tehnike oblikovanja origami modela i simbologiju dijagramiranja, tj. zapisivanja načina i slijeda savijanja.

Origami (Japanese ori - folding and kami - paper) is an international word for paperfolding.  Today it refers to transforming not only a sheet of paper, but any flat sheet of material into a finished sculpture through folding and sculpting techniques, avoiding the use of cuts or adhesives. Although originating from the ancient China, it was in the very ancient Japan that the paper assumed almost a cult value, evolved into a court passtime and with time became widely popular among the Japanese. Yet that origami was a part of tradition, unchanged for centuries. Known models could have been listed on one sheet of paper. Today it would not be possible, for the very pioneer of new, modern origami, the grandmaster Akira Yoshizawa (1911-2005) created some 50 thousand different origami models, published 18 origami books and inspired new generations of the world origami masters. To him we owe new techniques of sculpting origami models as well as the diagramming symbology, i.e. notation of the folding art and sequence.


Desetak godina izvanredni profesor informatike na državnom sveučilištu u Arizoni, dr. Goran Konjevod odedavno radi za Lawrence Livermore National Laboratory u Kaliforniji. Prestižne svjetske izložbe i nagrade za njegova origami djela govore o visoko profesionalnom origami umjetniku, kojeg slobodno možemo zvati našim svjetskim origami majstorom. Za svoj Val, izložen na prvoj hrvatskoj izložbi origami arta sa svjetskim majstorima origamija u Krapini 2008., na godišnjem skupu američkih matematičara u Washingtonu 2009. osvaja laskavu titulu umjetnika čije je djelo najbolje prikazalo ljepotu i eleganciju matematike. Na skupnim izložbama likovnih umjetnika u Americi svojim origami djelima nastavlja osvajati nagrade i pohvale. Ovdje su izložene njegove tri skulpture „Yoga poses“ izrađene origami tehnikom u bakrenom limu.

Assistant Professor of computer science for a decade at the Arizona State University, Goran Konjevod recently works at Lawrence Livermore National Laboratory in California. Prestigious international exhibitions and awards for his origami works mark a highly professional artist, our international origami master. His Wave, exhibited at the first origami art exhibition in Croatia with international origami masters in Krapina, was awarded First Prize at 2009 Joint Mathematics Meetings, Washington, D.C., as an art piece demonstrating best the beauty and elegance of mathematics expressed in a visual art form.Currently on display are his three sculptures „Yoga poses“, copper sheets folded in origami technique.
Idejni začetnik projekta “1000 ždralova iz Hrvatske za Hirošimu”, Krešimir Rajki jednako oduševljeno posiže za izrazom u tradicionalnim formama origamija kao i za suvremenim oblikovanjem i tehnikama savijanja. U novije vrijeme izložio velikim formatom sjajnih ekspresivnih  maski inspiriranih čuvenim svjetskim majstorom E. Joiselom, oduševio odličnim postavom u prostoru. Objavljuje origami dijagrame u stranim origami publikacijama. S nekolicinom hrvatskih origami autora izlaže na origami izložbama uz Japanski Tjedan Kulture i slična događanja. Ovdje izlaže različite radove u svojevrsnoj retrospektivi.

Initiator of the project  “1000 Cranes from Croatia for Hiroshima”, Krešimir Rajki equally favours traditional origami forms as well as folding and sculpting techniques in modern origami. His masks, inspired by the renowned origami master E. Joisel, won high compliments and praises at a recent group origami art exhibition. Publishes his origami diagrams in foreign publications. Displays his works with several Croatian origami authors at origami art exhibitions within the Japanese Culture Week and similar events. Currently on display are his early origami pieces.
Inicijator i autor likovnog postava prve hrvatske origami art izložbe sa svjetskim majstorima origamija, Poezija u papiru, u Galeriji grada Krapine 2008. Sanja Srbljinović Čuček nastoji proširiti origami umjetnost u Hrvatskoj, pronaći i okupiti origami entuzijaste u znanosti, umjetnosti i obrazovanju. S nekolicinom hrvatskih origami autora izlaže na origami izložbama uz Japanski Tjedan Kulture i slična događanja, objavljuje dijagrame na webu i u stranim publikacijama, piše blog Origami Art Novosti. Ovdje izlaže svoje origami cvijeće te prototip jedrilice i vala korišten za projekt origami pozivnice agencije Bruketa&Žinić OM* za Adris Cup RC44 2011.
* Nositelj projekta: reklamna agencija Bruketa&Žinic OM: Ivan Čadež (Senior Copywriter Bruketa&Žinić OM / Ivan Čadež (Senior Copywriter), Davor Bruketa, Nikola Žinić, Miran Tomičić (Creative Directors), Nebojša Cvetković (Art Director, Illustrator, Designer), Martina Ivkić (Account Executive), Vesna Đurašin (Production Manager), Marko Ostrež (DTP) Naručitelj: Adris grupa


Initiator of the first origami art exhibition in Croatia with international origami masters in Krapina City Gallery, Poetry in Paper in 2008, Sanja endeavours to promote modern origami in Croatia, in science, art and education. With several Croatian origami authors displays her works at origami art exhibitions within the Japanese Culture Week and similar events.Runs origami workshops, publishes her origami diagrams on the web and foreign publications, writes blog Origami Art News. Currently on display are Sanja's flowers and a prototype sailing boat and waves made for an origami invitation project by Bruketa&Zinic OM*, for Adris Cup RC44 in 2011.
*Project implemented by advertising agency Bruketa&Žinić OM:  / Ivan Čadež (Senior Copywriter), Davor Bruketa, Nikola Žinić, Miran Tomičić (Creative Directors), Nebojša Cvetković (Art Director, Illustrator, Designer), Martina Ivkić (Account Executive), Vesna Đurašin (Production Manager), Marko Ostrež (DTP) Client: Adris Group.
Darovita mlada arhitektica, Vlatka Vidaković se može pohvaliti nagradama za arhitektonske projekte i dizajn koje je dobila još na studiju. Voli eksperimentirati u različitim medijima, prenositi iskustva stečena savijanjem papira na ideje u arhitekturi, dizajnu i modi. Njene kreacije modularnog  origami nakita, plijene osebujnim avangardnim stilom a oduševljavaju preciznošću i čistoćom oblika. S nekolicinom hrvatskih origami autora izlaže na origami izložbama uz Japanski Tjedan Kulture i slična događanja. Ovdje izlaže origami nakit, torbicu i dvije apstraktne skulpture.

A tallented young architect, Vlatka Vidaković won prizes for arcitectonic projects and design already in her student days. Loves experimenting in different mediums, transferring experience from paperfolding to ideas in architecture, design and apparel. Her creations of modular origami jewelry in a fascinating vanguard style, enchant with precision and purity of form. Displays her works with several Croatian origami authors at origami art exhibitions within the Japanese Culture Week and similar events. Currently on display are Vlatka's two abstract sculptures, several jewelry pieces and a bag.
Asistent na Elektrotehničkom fakultetu Osijek, Davor Vinko je naš prvi origami majstor čiji su modeli demonstrirani na Youtube-u. Prepoznatljivim stilom viteških maski, sjajnim modelima životinja, Davor je osvojio laskave komplimente svjetskih majstora origamija i želju za suradnjom. S nekolicinom hrvatskih origami autora izlaže na origami izložbama uz Japanski Tjedan Kulture i slična događanja. Njegove su sheme savijanja popularne na web grupama origami entuzijasta a origami dijagrami objavljeni u stranim publikacijama. Ovdje su izložene za Davora karakteristične viteška maska, riba, sova i školjka.

Asisstant lecturer at the Faculty of Electrical Engineering Osijek, Davor Vinko is our first origami master whose models have been demonstrated on Youtube.With his distinguishable style of knightly faces, excellent animal models, Davor has won flattering compliments of international origami masters, especially about his owl and horse designs. Davor displays his works with several Croatian origami authors at origami art exhibitions within the Japanese Culture Week and similar events. His crease patterns are popular with origami enthusiasts on the web and his origami diagrams are published in international publications. Currently on display are Davor's  knightly mask, an owl, a fish and a shell.
Umjetnički izraz Biljane Knebl, dugogodišnje art direktorice i grafičke dizajnerice u izdavaštvu, obuhvaća slikanje, crtež u različitim tehnikama, kaligrafiju i umjetničku fotografiju. Izlagala je na brojnim skupnim i nekoliko samostalnih izložbi u nas i u inozemstvu. Na domaćim i međunarodnim natječajima i izložbama s Fotoklubom Zagreb, njeni radovi osvajaju  nagrade i pohvale, a njenih je 20 fotografija primljeno na žirirane izložbe FIAP-a, Međunarodnog udruženja fotografske umjetnosti. Dizajnirala je katalog prve hrvatske izložbe origami arta sa svjetskim majstorima origamija, Poezija u papiru. Ovdje su izložene Biljanine fotografije stotinjak origami jedrilica i valova autorice S.S.Čuček, napravljenih za projekt origami pozivnice za Bruketa&Zinic OM*, s nedavne Biljanine samostalne izložbe u galeriji V.Filakovac u Zagrebu.
* Nositelj projekta: reklamna agencija Bruketa&Žinic OM: Ivan Čadež (Senior Copywriter Bruketa&Žinić OM / Ivan Čadež (Senior Copywriter), Davor Bruketa, Nikola Žinić, Miran Tomičić (Creative Directors), Nebojša Cvetković (Art Director, Illustrator, Designer), Martina Ivkić (Account Executive), Vesna Đurašin (Production Manager), Marko Ostrež (DTP) Naručitelj: Adris grupa
 
The artistic expression of Biljana Knebl, an experienced art director and graphic designer in the publishing industry, comprises painting, drawing in various techniques, calligraphy and art photography. Exhibited at numerous group shows and several solo exhibitions at home and abroad. At the national and international competitions and exhibitions with Photo Club Zagreb, her works win awards and special mentions, with 20 of her photos accepted for juried exhibitions of FIAP, International Federation of Photographic Art. She is designer of the catalogue of the first origami art exhibition in Croatia with international origami masters, Poetry in Paper. Currently on display are Biljana's photos of some hundred origami sailing boats and waves by S.S.Čuček, made for an origami invitation project by Bruketa&Zinic OM*, also exhibited at Biljana's recent solo photo exhibition  in the gallery V.Filakovac in Zagreb.
*Project implemented by advertising agency Bruketa&Žinić OM:  / Ivan Čadež (Senior Copywriter), Davor Bruketa, Nikola Žinić, Miran Tomičić (Creative Directors), Nebojša Cvetković (Art Director, Illustrator, Designer), Martina Ivkić (Account Executive), Vesna Đurašin (Production Manager), Marko Ostrež (DTP) Client: Adris Group.

Izložba ORIGAMI ART – MOST
IZMEĐU KULTURA

Exhibition ORIGAMI ART – BRIDGE BETWEEN CULTURES

Organizator izložbe:
Exhibition organizer:
Creative DimensionS ZAGREB inspired 
by TOYOTA, Kralja Držislava 12, Zagreb

Creative DimensionS ZAGREB inspired
by TOYOTA, Kralja Držislava 12, Zagreb
Za organizatora:
For the organizer:
Prof. dr.sc. Nedeljko Štefanić,
Fakultet strojarstva i brodogradnje

Prof. Nedeljko Štefanić, Ph.D.   
Faculty of Mechanical Engineering 
and Naval Architecture

Postav izložbe:
Exhibition display:
Marina Jukić, dipl.ing.
Sanja Srbljinović Čuček, dipl.fil.

Marina Jukić, B.Sc.
Sanja Srbljinović Čuček, B.A.Fotografije s otvaranja izložbe, ljubaznošću prof.dr.sc. Nedeljka Štefanića, FSB:
Photos from the opening event, courtesy of Prof. Nedeljko Stefanic, Ph.D., FMENA: 


 
utorak, 8. svibnja 2012.

Origami cvijeće u Botaničkom


S origami radionice održane u zagrebačkom Botaničkom vrtu  u okviru II. Tjedna botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske.
Highlights from the origami workshop held in Zagreb Botanical Gardens  within the II Week of Croatian Botanical Gardens and Arboretum.


Moj kadô, ili put cvijeća, je moj put u origami umjetnost.
My kadō, or the way of flowers, is my way into origami art.


Unesem li ljubav u to što radim, to mijenja mene i onog tko prima.
If I put love in what I do, it changes me and the person I give it to.

Duhovna pozadina je jednako prisutna i u ikebani i u savijanju papira. 
Ono što duhovno nosimo, zrcali se u papiru.
The spiritual background is equally present in ikebana as in paperfolding. 
Our spirit mirrors itself in the paper.


Naslikati karakter cvijećem u ikebani ili presavijanjem i slaganjem papira u origamiju pretpostavlja proučavanje prirode.
To paint a flower character by its arrangement in ikebana or by folding and arranging paper in origami, presumes studying nature.
Cvate slak,
jedan pored drugog 
- i vene.

Hokushi u prijevodu V. Devidéa
Morning glories bloom
one next to another
- and wither.

Hokushi  translated by S.S.Cucek


Naslikati trenutak ljepote i istine u ikebani, origamiju i haiku.
To paint a moment of beauty and truth in ikebana, origami and haiku.


O klasičnom ikebana stilu u origamiju možete više naći u knjizi Origami Flowers autora James Minoru Sakoda.
On this classic ikebana style in origami you can learn more from the book Origami Flowers by James Minoru Sakoda.


Sviđa mi se ideja škole Sôgetsu da se svatko, svugdje i uvijek može baviti ikebanom.
Ikebanu promiče kao dio životnog stila, a svoje učenike potiče da slaganjem cvijeća izraze svoju osobnost i originalnost. Isto bih poželjela za origami ovdje i sada.
I appreciate the idea of the Sôgetsu school that anyone, anyywhere at any time can practise ikebana. They promote ikebana as a part of living style, encouraging each student to express own personality and originality. I would wish the same for origami here and now.


I origami može biti put prema spoznaji:  Ruka koja ne stvara, razara.
Origami, too, can be a way to deeper understanding: A hand that creates not, destroys.  

Sijem papirnato sjeme oduševljenja i zamišljam kako iz njeg rastu nježni cvjetovi novih ideja i snažna visoka stabla origamija primijenjenog u znanosti, umjetnosti i obrazovanju.
I am sowing paper seeds of zeal and imagine them growing into gentle blooms of new ideas and into strong tall trees of paperfolding applied in science, art and education.

srijeda, 2. svibnja 2012.

Origami može pomoći - Origami Can Help


Kad nas život uči krhkosti papira, 
origami nas može učiti snagu.
When life teaches us the frailty of paper, 
origami can teach us strength.


The auction was a success! Heartfelt thanks to Origami Caravan organizers!

Janine Teixeira kindly teaches folding my sakura on youtube:
 
Origami feels good and does good. Try it!


U utorak, 1. svibnja 2012., Anne LaVin , jedna od organizatora projekta aukcije i webmaster,  poslala je na svjetsku Origami mailing listu pismo kojeg uz njezinu dozvolu prenosim i u hrvatskom prijevodu:
On Tuesday, May 01, 2012 Anne LaVin, one of the auction project organizers and the webmaster, posted an e-mail on the OrigamiMailing List, which I post here also in Croatian translation with her permission:

 Naslov: Proljetna aukcija Origami Caravan 2012. - započinje 5. svibnja!

 Uz to vezana priča, ukoliko ste je propustili: nekolicina nas vodi online
 aukcije Origami Arta kako bi pomogli i podržali projekt "Origami Caravan",
 kojeg je započeo YAMAGUCHI Makoto, u korist djece pogođene
 potresom i tsunamijem 2011. u Japanu.

 Imamo gotov raspored aukcije 2012., online listu umjetnika i djela
 u kojoj možete uživati prije otvaranja aukcije!  Ovog puta imamo
 eklektičnu, internacionalnu grupu, s nekim imenima koja ćete prepoznati
 a neka možda još i nećete – no sve su sjajna djela.  Glavnu
 stranicu projekta naći ćete ovdje:

  http://origamicaravan.org

 a djela za 2012. godinu, ovdje:

  http://origamicaravan.org/2012-pieces/

 imaju linkove fotografija djela & umjetnika i opise.

 Aukcija će trajati od  5. svibnja do 24. svibnja; a svaka će aukcija trajati
 3 dana.  Ponovno ćemo koristiti eBay kao naš sustav online aukcije,
 plaćanja preko PayPal-a, a američko origami društvo, OrigamiUSA,
 se ljubazno ponudilo da bude kanal za dobrovoljne priloge za
 Ovaj projekt.

 Molimo bacite pogled, nadamo se da za svakog ima nešto primamljivo
 - pa čak i ako ne želite imati origami djelo (niti jednu od vrlo
 rijetkih knjiga!), molimo pričajte o tome svojim prijateljima, proslijedite ovaj
 mail, označite da vam se sviđa s "like" na Facebooku... razglasite, radi se
 o velikoj dobrobiti.

 Imate li kakvih pitanja, slobodno me kontaktirajte!

 Anne

 P.S.  Niže je lista djela, umjetnika i datuma početnih aukcija:

 Molitva (DINH) – početak aukcije: 5. svibnja 2012.
 Labud (HOANG) - početak aukcije: 6. svibnja 2012.
 Ganeša na svom prijestolju (ENGEL) - početak aukcije: 7. svibnja 2012.
 Kornjača (NGUYEN, H.C) - početak aukcije: 8. svibnja 2012.
 Zečji mladenci (SEO, "redpaper" & LEE "whitepaper") -
 početak aukcije: 9. svibnja 2012.
 Iznikao II (origami bonsai) (COLEMAN) - početak aukcije: 10. svibnja 2012.
 Žaba pretkolumbijskog stila (TORRES) - početak aukcije: 11. svibnja 2012.
 Rak samac (TRAN) - početak aukcije: 12. svibnja 2012.
 Bonsai japanska trešnja (SRBLJINOVIĆ-ČUČEK) - početak aukcije: 13. svibnja 2012.
 Jelen (NISHIKAWA) - početak aukcije: 14. svibnja 2012.
 Majka i dijete (NGUYEN, T.T.) - početak aukcije: 15. svibnja 2012.
 Millefiori (KAWAMURA) - početak aukcije: 16. svibnja 2012.
 Vaza s dijamantnom teselacijom (GARIBI) - početak aukcije: 17. svibnja 2012.
 Jucumaris, medvjed naočar (DAO) - početak aukcije: 18. svibnja 2012.
 "Viva! Origami" (knjiga donirana od "RC" Cowlishaw) - početak aukcije: 19. svibnja 2012.
 Rakovica 1.7 (KU) - početak aukcije: 20. svibnja 2012.
 Sova (KATSUTA) - početak aukcije: 21. svibnja 2012.
 Konj (BRILL) - početak aukcije: 22. svibnja 2012.

 Subject: Spring 2012 Origami Caravan Auction - starts 5 May!

 Backstory in case you missed it: a group of us are running online
 auctions of Origami Art to help support the "Origami Caravan" project,
 started by YAMAGUCHI Makoto, to benefit the children affected by the
 2011 earthquake and tsunami in Japan.

 We've got the 2012 auction's complete schedule, artist and item
 listing online for your pre-auction shopping pleasure!  We've an
 eclectic, international group this time around, with some names you'll
 recognize, and some you may not, yet - but it's all great stuff.  The
 main project page is here:

  http://origamicaravan.org

 and the 2012 Pieces page, here:

  http://origamicaravan.org/2012-pieces/

 has links to the item & artist photos and descriptions.

 The auction will run from 5 May through 24 May; each auction will last
 3 days.  Once again, we'll be using eBay as our online auction system,
 payments through PayPal, and OrigamiUSA has kindly offerred to act as
 the conduit for the charitable contributions to the project.

 Please take a look, we hope there's something there to tempt everyone
 - and even if you don't want to own a piece of origami art (or one
 very rare book!), please talk it up with your friends, forward this
 mail, "like" the project on Facebook... spread the word, it's for a
 great cause.

 Any questions, feel free to contact me directly!

 Anne

 P.S.  Here's the list of pieces, artists and auction-start dates:

 Prayer (DINH) - auction begins: 5 May 2012
 Swan (HOANG) - auction begins: 6 May 2012
 Ganesh on His Throne (ENGEL) - auction begins: 7 May 2012
 Tortoise (NGUYEN, H.C) - auction begins: 8 May 2012
 Rabbit Bride & Groom (SEO, "redpaper" & LEE "whitepaper") -
  auction begins: 9 May 2012
 Outcropping II (origami bonsai) (COLEMAN) - auction begins: 10 May 2012
 Pre-Columbian Styled Frog (TORRES) - auction begins: 11 May 2012
 Hermit Crab (TRAN) - auction begins: 12 May 2012
 Sakura Bonsai (SRBLJINOVIC-CUCEK) - auction begins: 13 May 2012
 Deer (NISHIKAWA) - auction begins: 14 May 2012
 Mother and Child (NGUYEN, T.T.) - auction begins: 15 May 2012
 Millefiori (KAWAMURA) - auction begins: 16 May 2012
 Diamond Tess Vase (GARIBI) - auction begins: 17 May 2012
 Jucumaris "Spectacled" Bear (DAO) - auction begins: 18 May 2012
 "Viva! Origami" (donated by "RC" Cowlishaw) - auction begins: 19 May 2012
 Crab 1.7 (KU) - auction begins: 20 May 2012
 Owl (KATSUTA) - auction begins: 21 May 2012
 Horse (BRILL) - auction begins: 22 May 2012

utorak, 1. svibnja 2012.

Pjesma mog djetinjstva - Song of My Childhood

Unesem li ljubav u ono što radim, to mijenja mene i onog kome to pružam.
If I put love in what I do, it changes me and the person I give it to.
Sanja - poetryinpaper


Ruke mog djeteta naučile su me razlikovati: Ruka koja ne stvara, razara.
Obje ruke su dio nas: i kreativna i destruktivna. Kreativna nas vuče u slobodu, destruktivna – zaključite sami.
Hands of my child taught me: A hand that does not create, destroys. Both hands are part of us: a creative one and a destructive one. The creative pulls us into freedom, the destructive – conclude for yourself.


Kad se male ruke slože bila je pjesma mog djetinjstva. Možda vrijedi i za odrasle ruke?
Danas je za mene dan svih koji rade i stvaraju s ljubavlju, zajedno.
When children's hands get together was a song of my childhood. Maybe it would work for grownup hands? For me, today is the day of all those who work and create with love, together.


Slažem se s Japancima koji savijanje papira povezuju s Božanskim. Naoko igra, može nas naučiti mnoge životne mudrosti, naučimo li biti otvoreni. Tu, kroz razgovor ruku i papira možemo piti s Božanskih izvora. I naučiti raditi s ljubavlju.
I agree with the Japanese who associate paperfolding with the Divine. A game at a glance, it can teach us wisdom of life, if we learn to be open. Here through a talk of hands and paper we can drink from the wells of Divine and learn to work with love.


Uložim li ljubav u to što radim, to mijenja i mene i onog kome to pružam. Kruh zamiješen i pečen s ljubavlju i onaj napravljen s ravnodušnošću ili zlovoljom, nemaju isti okus. U kući koja nije građena s brigom i ljubavlju ne bih rado stanovala.
If I put love in what I do, it changes me and the person I give it to. A bread baked with love and another made with indifference or ill will, do not taste the same. I would rather not inhabit the house built without care and love.


Sretan vam Praznik rada – praznik kreativnosti – s ljubavlju!
Happy May Day – a holiday of creation – with love!
 Sanja - poetryinpaper