srijeda, 24. lipnja 2015.

Čudesni origami svijet - Wonderful Origami World


Naši koraci urezuju tragove u kamen. Uporno idemo naprijed i dok drugi posustaju. Učimo učeći druge. Seneca 

Our steps carve the stone, advancing steadily even where others may lose heart. Docendo discimus Seneca

U savijanju papira mnogi smo samouki. Maštamo o velikim majstorima od kojih bi rado učili. A oni su često daleko, s one strane Interneta. Ili ipak vrlo blizu, samuju, zatvoreni u sobi do nas. Brižljivo čuvaju svoje papirnate uspjehe u tami kutije. A papir vene i nestaje, kao i znanje koje se ne dijeli. Zato ako zaista želimo naprijed, mudro je udružiti i podijeliti svoje znanje.

In paperfolding, many of us are self-taught. We dream of great masters we would love to learn from. And they are often far away, through the looking glass of the Internet. Or maybe even nearby, in the solitude of their room. They keep their paper achievments in the discreet darkness of a box. And paper withers and vanishes, just as unshared knowledge does. Therefore, if we want to get ahead, it is wise to unite and share our knowledge.

U glavi mi odjekuju Tinovi stihoviNe gordi se! tvoje misli nisu samo tvoje! One u drugima žive.
Osjetila sam to puno puta, susrećući ljude kroz origami. Doživjela sam Senekine mudre riječi poučavajući ono što bih naučila savijajući papir. Baš kao i riječi Yogi Bhajana: Želiš li nešto naučiti, čitaj o tome. Želiš li nešto razumjeti, piši o tome. Želiš li ovladati nečim, poučavaj to. Pa ako zaista voliš origami, čitaj i piši o njemu, dijagramiraj ga i poučavaj.

Tin's verses  echo in my mind:  Don't give yourself airs! your thoughts are not just yours!  They live in others. I felt that many times, meeting people over a piece of folded paper. I experienced Seneca's words of wisdom in teaching origami. As much as the words of Yogi Bhajan: If you want to learn something, read about it. If you want to understand something, write about it. If you want to master something, teach it.  So, if you truly love origami, read and write about it, diagram and teach it.Čudesno je doživjeti druge na istom takvom putu: Unesem li ljubav u ono što radim, to mijenja mene i onog tko prima. Naša Zdenka, s ljubavlju i vjerom, kroz cijelu godinu poučava i bodri male i velike ruke u mudrostima savijanja papira. Udruga Portić i Gradska knjižnica Rijeka postaju dragocjene origami oaze iz kojih se izlazi osvježen za nove pohode i životne oluje. Mnogima je origami pomogao, a pomaže i dan-danas. Što bi nekome bio mlinski kamen oko vrata, postaje pokretačka sila. Njeguje se volja i upornost, prijateljstvo i dijeljenje znanja. Vrijeme proleti kao u šali. 

It's wondrous to encounter others on the very same road: If I put love in what I do, it changes me and the person I give it to. All year long, with love and faith, our Zdenka  teaches and encourages hands of all ages in the wisdom of paperfolding. Society Portic and Rijeka City Library turn into precious origami oases out of which one emerges refreshed and ready for new journeys and storms of life. Many have been helped by origami. A millstone around one's neck thus becomes a driving force. Willpower and perseverance, friendship and knowledge-sharing are cherished here. Time flies joyfully. 

Jedan od načina da podijelimo naučeno je i izložba. Knjižnice su dobar početak.
Vedro ljetno popodne. Penjemo se užarenim stepenicama impresivnog sportskog kompleksa na Zametu. Vruća želja: upoznati vrijedne dječje ruke koje su uporno, tokom cijele godine, učile mudrost presavijanja papira, ohrabrene Zdenkinim znanjem i blagim osmijehom.

One of the ways to share what we learned is to exhibit it. Libraries make a good start.
A sunny summer afternoon. Ascending sweltering stairs of the splendid Zamet Centre. An ardent wish: to meet eager little hands, that have been learning the wisdom of folding paper, all year long, encouraged by  Zdenka's knowledge and her soft smile.

Na zidu knjižnice brižljivo skupljeni uspjesi - savladani origami modeli. Zanimljivo što sve može dijete od vrtićke do školske dobi, kad radi s interesom i ljubavlju. Dugogodišnje iskustvo rada s djecom i roditeljima Zdenka Šegota pretočila je u svoju ljubav - poučavanje origamija.
 
Hanging upon the library wall, there are carefully collected achievements - origami models folded by children aged from 5 to15. When working with interest and passion, children can truly amaze us with their works. An experienced nursery teacher, Zdenka Šegota has instilled her ways of working with parents and children into her passion  - teaching origami.Veliki bravo za riječke origamiste i srdačne čestitke našoj origami Zdenki!
Heartfelt cheers to Rijeka's paperfolders and kudos to our origami Zdenka!

Fotografije s otvorenja izložbe ljubaznošću Gradske knjižnice Rijeka.
Photos of the exhibition opening by the courtesy of Rijeka City Library.