srijeda, 24. listopada 2012.

Hrvatsko Origami Društvo - u osnivanju


Posebno zahvaljujem Narodnom Sveučilištu Dubrava 
i Sveboru Vidmaru na susretljivosti i pomoći.

Special thanks to Dubrava Cultural Centre
and  Svebor Vidmar for kindness and help.

Photos by Biljana Knebl

Dragutin Geric signing his origami book.

Expecting a lecture on the history of origami
Several founders and Narodno sveuciliste Dubrava


Admirers of Satoshi

4mm crane by Lana Geric in focus

ponedjeljak, 1. listopada 2012.

Dan Japana / Japan Day - Mimara 29/9/2012

                                                                                                                                                      Zagreb,  29.9.2012 
    
            FESTIVAL  JAPANSKE KULTURE U MUZEJU MIMARA 
               FESTIVAL OF THE JAPANESE CULTURE IN MIMARA MUSEUM
 
 
Uz taiko bubnjeve, čajnu ceremoniju, ikebanu i borilačke vještine, imali smo čast predstaviti origami na Danu Japana u Muzeju Mimara. 
Uz izložbu svjetskih  i hrvatskih origami umjetnika, posjetitelji su se na radionici mogli okušati i u tradicionalnoj vještni savijanja papira.

 
 
Together with taiko drums, tea ceremony, ikebana and martial arts, we have been honoured by the opportunity to present origami at the Japan Day in Mimara Museum.
Along with the exhibition of the international and Croatian origami artists, the visitors could have tried their hands at the traditional art of paperfolding.
 
PREDSTAVLJENI JAPANSKI  ORIGAMI AUTORI
Djela Akire Yoshizawe i Yosihide Momotanija  savio je inžinjer Dragutin Gerić, autor prve hrvatske origami knjige "ORIGAMI - Vještina savijanja papira".  Čuvene ruže matematičara dr. Toshikazu Kawasakija, savila je naša magistrica matematike, Marija Pupić. Tradicionalni origami savio je Tomislav Mikuljan, japanolog.PRESENTED JAPANESE ORIGAMI AUTHORS
The works of Akira Yoshizawa and Yosihide Momotani, Japan, have been folded by engineer Dragutin Gerić, author of the first Croatian origami book "ORIGAMI - Vještina savijanja papira",  The famous roses by Toshikazu Kawasaki, Japan have been folded by a Croatian mathematician, Marija Pupić, Mag. Traditional origami was folded by Tomislav Mikuljan, japanologist.
   
DJELA SAMIH ORIGAMI AUTORA / WORKS BY ORIGAMI AUTHORS THEMSELVES
 
Giang Dinh, Vijetnam/SAD (Vietnam/USA);  Ilan Garibi, Izrael (Israel);  Ronald Koh, Singapur (Singapore);  Dr. Goran Konjevod SAD/Hrvatska (Croatia/USA);  Dr. Saadya Sternberg, Izrael/SAD (Israel/USA);  Sanja Srbljinović Čuček, Hrvatska (Croatia); Dr. Davor Vinko, (Croatia)  Neki od izloženih autora spomenuti su u Peabody  nagrađenom origami dokumentarcu iz 2009., BETWEEN THE FOLDS Vanesse Gould, neki imaju i svoje web stranice.
  
Some of the exhibited authors have been mentioned and shown in the Peabody awarded origami documentary from 2009, BETWEEN THE FOLDS by Vanessa Gould, some authors have their web pages.
Giang Dinh
Ilan Garibi
Goran Konjevod 
Saadya Sternberg
Davor Vinko
Sanja Srbljinović Čuček Spretno i sretno!       Happy folding!