petak, 24. kolovoza 2012.

Meditating in Paper - Promišljanja papirom


As my dear friend once said to me: "You can always wring some ideas out of paper." True. On the condition that you can free your spirit, at least for the time you are playing with paper.
Kao što je moj dragi prijatelj jednom rekao: „Uvijek možeš iscijediti iz papira neke ideje.“ Točno. Pod uvjetom da možeš osloboditi svoj duh, barem onoliko dugo koliko se igraš papirom.


So while I was airing my soul and letting my fingers move the paper, I discovered something amazing.
Tako, dok se moja duša zračila a moji prsti vrtili papir, otkrila sam nešto zapanjujuće.


That, beginning from the same idea describable in geometric terms, I can end up with models symbolizing diametrically different moods.
Da, počevši od iste ideje koje se može opisati geometrijskim terminima, mogu doći do modela koji simboliziraju dijametralno različita raspoloženja.


Snake Charmer and Rocking Dragon, and Albatross and Scorpio are such pairs
Krotitej zmija i ljuljajući zmaj, albatros i škorpion su takvi parovi 


Twirly came up in moments of tranquility. Zvrkasta zvijezda izvire iz trenutaka spokoja.
Take time to play with paper - you will learn amazing things. Odvojite vremena za igru papirom - otkrit ćete fantastične stvari.