srijeda, 27. siječnja 2010.

ORIGAMI RJEČNIK


ENGLESKO - HRVATSKI ORIGAMI RJEČNIK
ENGLISH - CROATIAN ORIGAMI DICTIONARY


A4 A4 Standardni pravokutni format papira

action model pokretni model Npr. papirnata pucaljka, lepršava ptica

AEP Assocacion Espanola de Papiroflexia Španjolsko origami društvo

align poravnati

AOV Asociacion de Origami de Venezuela Origami društvo Venezuela

angle kut

arrow strelica Označava smjer savijanja


Asociacion Educativa Origami Cusco (A.E.O.C.) Peruansko origami društvo

AY Akira Yoshizawa Svjetski origami majstor, autor 50 tisuća origami modela. Inspirirao brojne moderne origami umjetnike i znanstvenike, koji danas origami primjenjuju u kulturi, znanosti i obrazovanju.

back-coating laminiranje papira

base baza Kombinacija nabora koja se može uzeti kao početak za više različitih origami modela.

batik paper batik papir Papir gužvane teksture, tretiran voskom.

bill fold savijanje papirnatih novčanica Može označavati i format novčanice.

bird base baza ptice

bisect an angle bisekcija kuta Savijanjem podijeliti kut na dva jednaka dijela

blintz saviti kao omotnicu

blintz base baza omotnice

blintzed bird base kombinirana baza omotnice i ptičje baze

blintzed fish base kombinirana baza omotnice i baze ribe

blintzed frog base kombinirana baza omotnice i baze žabe

blintzed kite base kombinirana baza omotnice i baze zmaja

blintzed windmill base kombinirana baza omotnice i baze vjetrenjače

blow napuhati

bone folder koštani savijač

book-fold saviti kao knjigu

book-fold Udubljeni nabor duž središnjice papira. Podsjeća na poluotvorenu knjigu.

BOS British Origami Society Britansko origami društvo

bottom view pogled odozdo


brontosaurus base baza brontosaurusa. Osnova za daljnje savijanje brontosaurusa Johna Montrolla. Opisano u njegovoj knjizi Animal Origami for the Enthusiast.

box-pleating, Elias pleating unakrsno plisiranje Tehnika razdvajanja uskih vrhova od nerezanog papira koju je razvio Neal Elias

Canson Vrst francuskog papira koji se koristi za mokro savijanje

CDO Centro Diffusione Origami Talijansko origami društvo

chamois
švicarski papir “jelenja koža” Sličan je po kvaliteti papiru “slonovska koža”

Czech Origami Society Češko origami društvo

chiyogami japanski papir. Ima šareni repetitivni uzorak koji se koristio u Edo razdoblju.

circle krug

circle packing slaganje krugova Tehnika u origami dizajnu. Opisao R.Lang u Origami Design Secrets

circular origami (round origami) Origami koji započinje od papira kružnog oblika

close-up pogled izbliza

close up zatvoriti

closed sink zatvoreni uvučeni vrh

CMC carboxymethyl cellulose karboksi metil celuloza. Sastojak ljepila za tapete, koristi se kao učvršćivač papira za origami.

collapse sklopiti Sklopiti zajedno više nabora tako da čine neku bazu.

complex origami kompleksni origami - Ili trebate pomoć majstora origamija, ili ste na pragu da to postanete.

compliant mechanism podatljivi mehanizam. Pokretljivost ostvaruje elastičnom deformacijom podatljivih dijelova. Pokretni origami je inspiracija za ovu vrst mehanizama.


concentric koncentrični

construction paper kolaž papir

convention konvencija Susret origamista koji se sastaju na nekoliko dana da bi pokazali svoje modele ili razmijenili iskustva i znanja u savijanju papira. Ovakve konvencije su popularne širom svijeta

corner ugao

corrugation nabiranje

corrugated rebrasti,valoviti

crane ždral Tradicionalni model, danas popularan kao simbol mira.

crease linija savijanja Simbol: tanja, nezavršena linija označava liniju savijanja nastalu izravnavanjem ranije savinutog nabora.

crease zatisnuti

crease pattern, shema savijanja, uzorak linija savijanja

crimp dvostruki pregib

crumpling tehnika gužvanja Započeo je Paul Jackson, a Vincent Floderer razvio kao novi smjer u origami artu

cupboard base baza ormara; dvokrilna vrata Dva suprotna brida kvadrata se sastaju točno na sredini.

dashed line iscrtkana linija, isprekidana linija. Označava udubljeni nabor


diagram dijagram Crtež kojim se objašnjava korak savijanja u origami tehnici

diagramming dijagramiranje Način zapisa slijeda savijanja od ravnog papira do gotovog origami modela. Osnove postavio Akira Yoshizawa

DoBras Brasil Brazilsko origami društvo

dollar bill fold savijanje novčanica od 1 dolara

double-blintz dvostruka omotnica Baza omotnice se još jednom presavije s vrhovima prema središtu

double layer
dvostruki sloj

double rabbit ear dvostruko zečje uho Termin J. Montrolla

double reverse dvostruko preokretanje Dva uzastopna jednostruka preokretanja

double sink fold dvostruki uvučeni vrh

dry-tension folding suho tenzijsko savijanje Za efekte koristi napetost papira

duo paper dvobojni papir

edge brid, rub

EH skraćeno za Elephant Hide

Elephant Hide / Wyndstone Marble paper /Elephantenhaut njemački papir “slonovska koža”. Koristi se za izradu origami art modela, najčešće teselacija. Moguće i za mokro savijanje.

ELFA Envelope and Letter Folding Association Društvo koje se bavi poviješću i savijanjem omotnica za pisma.

EMOZ  - prvi europski origami muzej u Zaragozi, Španjolska


enlarged view uvećani prikaz Koristi se za prikaz savijanja detalja

face
ploha

fish base baza ribe

flap krilce Nabor koji završava nekim vrhom, izdvojen od ostalog dijela papira

flapping bird lepršava ptica Jedan od najpopularnijih pokretnih origami modela

flatening izravnavanje

flatten izravnati

flexagon fleksagon Plohe origami modela se mogu izmjenjivati izvrtanjem modela i činiti različite uzorke

foil folija Laminirani papir s metalnom folijom s jedne, a papirom s druge strane

fold saviti, presaviti

fold nabor, pregib

Fold-and-Cut Problem  problem kojim su se bavili i mađioničari: kako saviti papir da se samo jednim rezom može dobiti neki lik.

fold and unfold saviti i rastvoriti; presaviti i otvoriti Simbol: dvostruka strelica, s jednim punim i jednim praznim vrhom

fold behind saviti iza Simbol: strelica s pola zaklonjenog praznog vrha

fold through all layers presaviti sve slojeve zajedno

folder origamist

folding level (simple…advanced…..complex) težina savijanja
(jednostavan…napredan…..složeni) Pokazuje složenost origami modela

folding sequence slijed savijanja

frog base baza žabe

gampi tanak i sjajan japanski papir, dobar za origami kukce

glue ljepilo

Golden Venture kineska škola modularnog origamija Za jedan origami model može koristiti na stotine ili tisuće malih modula.

grafting umetanje Tehnika u origami dizajnu. U uzorak savijanja umeću se trake papira kako bi se dodali novi elementi postojećem modelu, npr kandže na nozi ptice. Opisao R.Lang u Origami Design Secrets

grid - mreža savijanja. Koristi se kod teselacija. Papir se savijanjem podijeli na mnogo jednakih dijelova, tako da liči na mrežu, najčešće mrežu trokuta ili četverokuta.

Grupo Zaragozano de Papiroflexia najstarije europsko origami društvo,  iz Zaragoze, Španjolska

gusset
ojačanje Uska deformacija papira nastala razvlačenjem nabora ili dvostrukog pregiba

hand-made paper ručno izrađeni papir

hexagon šesterokut

high intermediate vrlo napredni model Tu se već zahtijeva veća vještina u savijanju i čitanju dijagrama

hinged dissection zglobno razrezivanje, razrezivanje površine poliedra u lanac trokuta spojenih samo vrhovima

hold here ovdje uhvatiti, ovdje držati Simbol: mali kružić

horisontal vodoravan

hybrid base kombinirana baza

insert umetnuti

inside crimp uvučeni dvostruki pregib Podsjeća na stopalo

inside reverse uvrnuti Preokretanje prema unutra

intermediate napredni model Mogu ga raditi oni koji se nešto duže bave origamijem

IOS International Origami Society Međunarodno origami društvo koje je osnovao Akira Yoshizawa

jarring neporavnat, neskladan Poput odškrinutih vrata

JOAS Japanese Origami Academic Society Japansko akademsko origami društvo, izdaje magazin Tanteidan

kami japanski origami papir. Tanak tvornički origami papir, bojan samo s jedne strane. Nestabilnih boja, rado puca na naborima. Dobar za učenje jednostavnih modela i rekreativni origami.

kasane Tehnika višeslojnog origamija. Nekoliko slojeva papira se savija kao jedan. Korišten npr. kod tradicionalnih papirnatih hina lutaka.

kirigami Za razliku od origamija, koji izbjegava rezanje papira, kirigami je upravo vještina rezanja papira da bi se prikazali razni oblici u 3D. Poznajemo ga iz pop-up slikovnica.

kite base baza (papirnatog) zmaja

Klub Origami Moskva Rusko origami društvo

Knotologie trakasti modularni origami Austrijski origami majstor Heinz Strobl razvio je tehniku savijanja traka papira u module složenih struktura Npr. modul izložbenog prostora u Salzburgu Hangar 7.

Korea Origami Association Koreansko origami društvo

kozo japanski papir. Ima ga u različitim debljinama. Koristi se za art modele.

kusudama Japanski izraz za cvjetnu kuglu. Danas će često tako nazivati i mnoge modularne kugle, koje i ne moraju podsjećati na cvijeće.

laminating laminiranje Lijepljenje više slojeva papira, ponekad uz dodatak metalne folije

layer sloj

line with paper/back with paper kaširati

linkages polužni mehanizmi

locking folds nabori koji zatvaraju

low intermediate jednostavni napredniji model Mogu ga raditi i početnici.

Magyar Origami Kör Mađarsko origami društvo

mark označavati

Masters of Origami  Majstori origamija Izložba 60 svjetskih majstora origamija održana u Salzburgu 2005, u Hangaru 7

MC methyl-cellulose metil celuloza Glavni sastojak ljepila za tapete, koristi se kao učvršćivač papira za origami

metamaterial  - metamaterijal, Umjetno stvoreni materijal s neobičnim fizikalnim svojstvima koje ne nalazimo u prirodi


MFPP Mouvement Francais des Plieurs de Papier Francusko origami društvo

Mini-meeting Neformalni origami susret manje grupe origamista

Miura map fold Miura slaganje geografske karte Japanski profesor Miura izumio je posebno savijanje geografskih karti, pri čemu je dovoljan samo jedan pokret za otvaranje i jedan za zatvaranje karte. Riječ je naravno o origami tehnici

MIT origami online predavanja Prof. Erika Demainea (engleski). Uvod na hrvatskom na ovom blogu.

model, design gotov, savijen origami model

modular origami modularni origami Gradi se od više istih ili sličnih dijelova koji čine jednu cjelinu, npr. kusudama

module modul pojedinačni element koji se slaže u modularnu cjelinu

money fold savijanje papirnatih novčanica

mono paper  jednobojni papir

morphing structure   morfozna struktura

mountain fold izbočeni nabor Savijanje kod kojeg nastaje izbočina. Simbol: linija crta točka ili crta dvotočka

neatly uredno

NOA Nipponese Origami Association Japansko origami društvo

octagon osmerokut

OD Origami Deutschland
Njemačko origami društvo

one-fold origami minimalistički origami Smjer koji je započeo Paul Jackson. Koristi se minimalan broj nabora da bi se papirom sugerirao pokret ili oblik

onion skin tanak papir kao pelir, bolje kvalitete

origami savijanje papira; paper folding; papierfalten; papiroflexia; pliage de papier To je samo jedan od japanskih izraza za savijanje papira, popularizirala ga je zapravo Lilian Oppenheimer, vodeća ličnost američkog origami pokreta.


Origami Argentina Argentinsko origami društvo

Origami Australia stranica za kontakt šest australskih origami grupa

Origami Chile Čileansko origami društvo

Origami Gallery origami galerija u Freisingu, nedaleko Münchena, otvorena svjetskim origami art umjetnicima. Dosad izlagali: Vincent Floderer, Tomoko Fuse, Assia i Dave Brill.

Origami Mitra Indijsko origami društvo

Origami Österreich - Origami Austria - austrijsko origami društvo

Origami Sociëteit Nederland OSN - Holandsko origami društvo

Origami Society of Toronto Kanadsko origami društvo

Origami Sverige Švedsko origami društvo

Origami Vernier Geneve Švicarsko origami društvo

Origamido paper papir iz Origamido studija Michaela Lafossea i Richarda Alexandera. Poseban ručno izrađen origami art papir.

Origamizer Origamizer - program koji će generirati uzorak linija savijanja koji se može saviti u bilo koji zadani poliedar. Autor: Tomohiro Tachi.

OTT-origami, over the top origami - doslovno: pretjerani origami, misli se kao kompliment za origami u koji je uloženo prilično mnogo sati rada, truda i strpljenja. Primjerice modularni origami s više od 100 modula, ili teselacija koja počinje od mreže savijanja 128 x 128 linija savijanja... Termin je ipak izrazito subjektivan, kao i izrazi super i fantastično.

OUSA Origami USA
Američko origami društvo.

outside crimp izvučeni dvostruki pregib

outside reverse preokretanje prema van izvrnuti, okrenuti nabor prema van

pajarita španjolska patkica vrlo jednostavni model iz baze vjetrenjače koristi se kao simbol težine savijanja

paper grain zrnatost papira, granulacija papira

paper plane papirnati avion 

PCO Polskie Centrum Origami Poljsko origami društvo

PCOC The Pacific Coast Origami Conference američka origami konvencija

pentagon peterokut

perimeter opseg


perpendicular okomit

petal fold nabor-latica Ovaj nabor podsjeća na laticu

pinch štipnuti

pleat plisirati

pleating plisiranje

pocket nabor poput džepa

Poetry in Paper Poezija u papiru Prva hrvatska izložba origami arta sa svjetskim majstorima origamija, Galerija grada Krapine 2008.

point točka, vrh

precrease predsavinuti Saviti i izravnati po liniji savijanja

preliminary base isto što i preliminary fold kvadratna baza, osnovna baza. Njenim preokretanjem nastaje trokutna baza ili baza vodene bombe

press pritisnuti

pull povući

pull out izvući

pure origami čisti origami Origami modeli bez rezanja, ljepljenja, ukrašavanja

Pureland origami Origami stil koji je osmislio John Smith, a koristi samo udubljene i izbočene nabore

push in uvuci, uguraj

rabbit ear zečje uho

raw edge krajnji brid papira; rub papira Simbol: puna debela linija

rectangle pravokutnik

repeat ponovi

repeat behind ponovi straga

representational origami art – figurativna origami umjetnost

reverse preokrenuti

reverse fold preokretanje nabora Unutrašnji dio nabora postaje vanjskim.

rice paper rižin papir. Papir koji se zbog svoje čvrstoće koristio za pakiranje riže.

rotate rotirati Često se radi boljeg pregleda model okreće u stranu ili naopačke. Simbol: dvije polukružne strelice

round origami vidi circular origami

ruler ravnalo scissors škare

self-folding robotic sheet samosavijajući robotički list

sheet list, arak

side view
pogled sa strane

shrunken view umanjeni prikaz

silver rectangle Pravokutnik proporcija kao kod A4

simple
vrlo jednostavni model Mogu ga raditi i početnici

single-vertex crease pattern
shema savijanja s jednim vrhom, CP s jednim vrhom

sink
ugurati vrh u model

sink uvučeni vrh

sizing učvršćivač (papira)

soft crease mekani nabor Savijanje bez oštrih rubova

Sonobe unit Sonobe modul Mitsunobu Sonobe izmislio je popularni origami modul koji je danas osnova za mnoge modularne origami modele.

spine hrbat (knjige, modela)

splitting points razdvajanje vrhova Tehnika u origami dizajnu.

spread raširiti, razvući

spread sink širenje uvučenog vrha

spread squash raširiti i spljoštiti nabor

square kvadrat

squash fold spljošteno savijanje, spljošteni nabor

stellated zvjezdoliki

stick figure shematska štapićasta figura Prikazuje broj potrebnih vrhova za gotovi model. Koristi se u dizajniranju origami modela. Opisao Robert Lang u knjizi Origami Design Secrets.

stretched bird base razvučena ptičja baza

stretched frog base razvučena žablja baza

strip of paper traka papira

super-complex izuzetno kompleksni model Za dizajniranje ovako kompliciranih modela može dobro doći računalo i program TreeMaker

surface površina 

swing fold; pivot; swivel fold rotirati nabor Nabor koji nastaje tako da se nabor istovremeno savija u različitim smjerovima, oko neke zamišljene osi.

symbols simboli Akira Yoshizawa osmislio je upotrebu simbola za zapisivanje načina savijanja origamija. Razumljivi su bez obzira na jezik popratnog teksta.

Tanteidan jap.= detektiv Ime japanskog akademskog origami društva i popularnog akademskog origami časopisa

tension folding tenzijsko savijanje

tessellation teselacija Ponavljanje istog, manjeg uzorka savijanja, preko cijelog papira

The Chinese (H.K.) Origami Society  Kinesko origami društvo

The Israeli Origami Center Izraelsko origami društvo

tip
vrh

top vrh

top view pogled odozgo

transparency view pogled kroz slojeve

TreeMaker Računalni program Roberta Langa za pomoć u dizajniranju kompleksnijih origami modela

tree method metoda stabla - metoda u dizajniranju origami modela, razvio R. Lang

triangle
trokut

trisect an angle trisekcija kuta Podijeliti kut na tri jednaka dijela

tuck in ugurati umetnuti

turn okrenuti na drugu stranu

tweezers pinceta

twist fold rotirajući nabor

twist folding zatvaranje nabora rotiranjem njegovog središnjeg poligona u smjeru kazaljke na satu ili obrnuto

uncut nerezan

unfold rastvoriti

unglued nelijepljen

unryu vrsta japanskog papira Ima ga u različitim bojama. Vidljiva duga vlakna znaju biti u drugoj boji ili nijansi

unsink   izvući uvučeni vrh Podsjeća na izvrtanje džepa.

unwrap razmotati

valley crease udubljena linija savijanja

valley fold udubljeni nabor Iscrtkana linija savijanja kod kojeg nastaje udubina simbol: crtkana linija

vertex vrh

visible vidljiv

washi Vrsta japanskog papira koja koristi koru dudovca. Koristi se za izradu origami art modela, ima ga u različitim debljinama i bojama.

waterbomb base trokutna baza, baza vodene bombe

wing fold nabor za krila Osnova za daljnje savijanje krila origami ptica Johna Montrolla. Opisano u njegovoj knjizi Animal Origami for the Enthusiast.

wet-folding mokro savijanje Savijanje vlažnog ili navlaženog papira. Osušen, zadržava čvršći oblik. Prvi uveo Akira Yoshizawa.

windmill base baza vjetrenjače

without cutting bez rezanja

WOD World Origami Days Svjetski dani origamija

wrap omotati

wrap around omotati oko nečeg

wrap behind omotati iza, straga

wrap to the front omotati prema naprijed

Wyndstone marble paper engleski papir, sličan “slonovskoj koži”

x-ray presjek Sloj ili nekoliko slojeva papira nije nacrtano, da bi se vidjeli slojevi ispod njih.

yuzen japanski papir. Ima šareni repetitivni uzorak koji se koristio u japanskoj tekstilnoj industriji

zoom in približiti gledano, zumirati

zoom out udaljiti gledano

3 komentara: