četvrtak, 10. svibnja 2012.

Izložba ORIGAMI ART - MOST IZMEĐU KULTURA


ORIGAMI ART – MOST IZMEĐU KULTURA

ORIGAMI ART – BRIDGE BETWEEN CULTURES


Izložba origami arta i origami art fotografije
Origami Art and Origami Art Photography Exhibition

Kreativna dimenzija, Kralja Držislava 12, Zagreb
Creative DimensionS ZAGREB inspired by TOYOTA
11. - 25. V 2012.Od prve hrvatske izložbe origami arta sa svjetskim majstorima origamija, Poezija u Papiru u Galeriji grada Krapine 2008., u Hrvatskoj se profilira grupa origami umjetnika koja izlaže vlastite kreacije u papiru i sudjeluje na međunarodnim i domaćim origami događanjima, kao svojevrstan most između kultura kroz umjetnost papira.


Since the first Croatian origami art exhibition with international origami masters, Poetry in paper in the Krapina City Gallery in 2008, there evolved a group of Croatian origami artists exhibiting their own paper creations and participating at international and Croatian origami events, as a bridge between cultures through the medium of paper art.ORIGAMI UMJETNICI
ORIGAMI ARTISTSUMJETNIČKA ORIGAMI FOTOGRAFIJA
ORIGAMI ART PHOTOGRAPHY


ORIGAMI

Origami (japanski oru – savijati i kami – papir) internacionalni je pojam za savijanje papira. U moderno doba odnosi se ne samo na savijanje i oblikovanje papira, već i na savijanje i oblikovanje bilo koje ravne plohe u trodimenzionalnu skulpturu, bez rezanja i ljepljenja. Premda porijeklom iz Kine,  papir tek u drevnom Japanu dosiže istovremeno gotovo kultnu vrijednost, postaje dvorska zabava i postiže veliku popularnost u narodu. No taj je origami bio vezan uz tradiciju i nije se mijenjao stoljećima. Poznati modeli mogli su se nabrojiti na jednom listu papira. Danas je to nemoguće, jer je sam pokretač novog, modernog origamija, velemajstor Akira Joshizawa (1911.-2005.) za života dizajnirao 50 tisuća origami modela, objavio 18 knjiga i inspirirao nove generacije svjetskih origami majstora. Njemu dugujemo nove tehnike oblikovanja origami modela i simbologiju dijagramiranja, tj. zapisivanja načina i slijeda savijanja.

Origami (Japanese ori - folding and kami - paper) is an international word for paperfolding.  Today it refers to transforming not only a sheet of paper, but any flat sheet of material into a finished sculpture through folding and sculpting techniques, avoiding the use of cuts or adhesives. Although originating from the ancient China, it was in the very ancient Japan that the paper assumed almost a cult value, evolved into a court passtime and with time became widely popular among the Japanese. Yet that origami was a part of tradition, unchanged for centuries. Known models could have been listed on one sheet of paper. Today it would not be possible, for the very pioneer of new, modern origami, the grandmaster Akira Yoshizawa (1911-2005) created some 50 thousand different origami models, published 18 origami books and inspired new generations of the world origami masters. To him we owe new techniques of sculpting origami models as well as the diagramming symbology, i.e. notation of the folding art and sequence.


Desetak godina izvanredni profesor informatike na državnom sveučilištu u Arizoni, dr. Goran Konjevod odedavno radi za Lawrence Livermore National Laboratory u Kaliforniji. Prestižne svjetske izložbe i nagrade za njegova origami djela govore o visoko profesionalnom origami umjetniku, kojeg slobodno možemo zvati našim svjetskim origami majstorom. Za svoj Val, izložen na prvoj hrvatskoj izložbi origami arta sa svjetskim majstorima origamija u Krapini 2008., na godišnjem skupu američkih matematičara u Washingtonu 2009. osvaja laskavu titulu umjetnika čije je djelo najbolje prikazalo ljepotu i eleganciju matematike. Na skupnim izložbama likovnih umjetnika u Americi svojim origami djelima nastavlja osvajati nagrade i pohvale. Ovdje su izložene njegove tri skulpture „Yoga poses“ izrađene origami tehnikom u bakrenom limu.

Assistant Professor of computer science for a decade at the Arizona State University, Goran Konjevod recently works at Lawrence Livermore National Laboratory in California. Prestigious international exhibitions and awards for his origami works mark a highly professional artist, our international origami master. His Wave, exhibited at the first origami art exhibition in Croatia with international origami masters in Krapina, was awarded First Prize at 2009 Joint Mathematics Meetings, Washington, D.C., as an art piece demonstrating best the beauty and elegance of mathematics expressed in a visual art form.Currently on display are his three sculptures „Yoga poses“, copper sheets folded in origami technique.
Idejni začetnik projekta “1000 ždralova iz Hrvatske za Hirošimu”, Krešimir Rajki jednako oduševljeno posiže za izrazom u tradicionalnim formama origamija kao i za suvremenim oblikovanjem i tehnikama savijanja. U novije vrijeme izložio velikim formatom sjajnih ekspresivnih  maski inspiriranih čuvenim svjetskim majstorom E. Joiselom, oduševio odličnim postavom u prostoru. Objavljuje origami dijagrame u stranim origami publikacijama. S nekolicinom hrvatskih origami autora izlaže na origami izložbama uz Japanski Tjedan Kulture i slična događanja. Ovdje izlaže različite radove u svojevrsnoj retrospektivi.

Initiator of the project  “1000 Cranes from Croatia for Hiroshima”, Krešimir Rajki equally favours traditional origami forms as well as folding and sculpting techniques in modern origami. His masks, inspired by the renowned origami master E. Joisel, won high compliments and praises at a recent group origami art exhibition. Publishes his origami diagrams in foreign publications. Displays his works with several Croatian origami authors at origami art exhibitions within the Japanese Culture Week and similar events. Currently on display are his early origami pieces.
Inicijator i autor likovnog postava prve hrvatske origami art izložbe sa svjetskim majstorima origamija, Poezija u papiru, u Galeriji grada Krapine 2008. Sanja Srbljinović Čuček nastoji proširiti origami umjetnost u Hrvatskoj, pronaći i okupiti origami entuzijaste u znanosti, umjetnosti i obrazovanju. S nekolicinom hrvatskih origami autora izlaže na origami izložbama uz Japanski Tjedan Kulture i slična događanja, objavljuje dijagrame na webu i u stranim publikacijama, piše blog Origami Art Novosti. Ovdje izlaže svoje origami cvijeće te prototip jedrilice i vala korišten za projekt origami pozivnice agencije Bruketa&Žinić OM* za Adris Cup RC44 2011.
* Nositelj projekta: reklamna agencija Bruketa&Žinic OM: Ivan Čadež (Senior Copywriter Bruketa&Žinić OM / Ivan Čadež (Senior Copywriter), Davor Bruketa, Nikola Žinić, Miran Tomičić (Creative Directors), Nebojša Cvetković (Art Director, Illustrator, Designer), Martina Ivkić (Account Executive), Vesna Đurašin (Production Manager), Marko Ostrež (DTP) Naručitelj: Adris grupa


Initiator of the first origami art exhibition in Croatia with international origami masters in Krapina City Gallery, Poetry in Paper in 2008, Sanja endeavours to promote modern origami in Croatia, in science, art and education. With several Croatian origami authors displays her works at origami art exhibitions within the Japanese Culture Week and similar events.Runs origami workshops, publishes her origami diagrams on the web and foreign publications, writes blog Origami Art News. Currently on display are Sanja's flowers and a prototype sailing boat and waves made for an origami invitation project by Bruketa&Zinic OM*, for Adris Cup RC44 in 2011.
*Project implemented by advertising agency Bruketa&Žinić OM:  / Ivan Čadež (Senior Copywriter), Davor Bruketa, Nikola Žinić, Miran Tomičić (Creative Directors), Nebojša Cvetković (Art Director, Illustrator, Designer), Martina Ivkić (Account Executive), Vesna Đurašin (Production Manager), Marko Ostrež (DTP) Client: Adris Group.
Darovita mlada arhitektica, Vlatka Vidaković se može pohvaliti nagradama za arhitektonske projekte i dizajn koje je dobila još na studiju. Voli eksperimentirati u različitim medijima, prenositi iskustva stečena savijanjem papira na ideje u arhitekturi, dizajnu i modi. Njene kreacije modularnog  origami nakita, plijene osebujnim avangardnim stilom a oduševljavaju preciznošću i čistoćom oblika. S nekolicinom hrvatskih origami autora izlaže na origami izložbama uz Japanski Tjedan Kulture i slična događanja. Ovdje izlaže origami nakit, torbicu i dvije apstraktne skulpture.

A tallented young architect, Vlatka Vidaković won prizes for arcitectonic projects and design already in her student days. Loves experimenting in different mediums, transferring experience from paperfolding to ideas in architecture, design and apparel. Her creations of modular origami jewelry in a fascinating vanguard style, enchant with precision and purity of form. Displays her works with several Croatian origami authors at origami art exhibitions within the Japanese Culture Week and similar events. Currently on display are Vlatka's two abstract sculptures, several jewelry pieces and a bag.
Asistent na Elektrotehničkom fakultetu Osijek, Davor Vinko je naš prvi origami majstor čiji su modeli demonstrirani na Youtube-u. Prepoznatljivim stilom viteških maski, sjajnim modelima životinja, Davor je osvojio laskave komplimente svjetskih majstora origamija i želju za suradnjom. S nekolicinom hrvatskih origami autora izlaže na origami izložbama uz Japanski Tjedan Kulture i slična događanja. Njegove su sheme savijanja popularne na web grupama origami entuzijasta a origami dijagrami objavljeni u stranim publikacijama. Ovdje su izložene za Davora karakteristične viteška maska, riba, sova i školjka.

Asisstant lecturer at the Faculty of Electrical Engineering Osijek, Davor Vinko is our first origami master whose models have been demonstrated on Youtube.With his distinguishable style of knightly faces, excellent animal models, Davor has won flattering compliments of international origami masters, especially about his owl and horse designs. Davor displays his works with several Croatian origami authors at origami art exhibitions within the Japanese Culture Week and similar events. His crease patterns are popular with origami enthusiasts on the web and his origami diagrams are published in international publications. Currently on display are Davor's  knightly mask, an owl, a fish and a shell.
Umjetnički izraz Biljane Knebl, dugogodišnje art direktorice i grafičke dizajnerice u izdavaštvu, obuhvaća slikanje, crtež u različitim tehnikama, kaligrafiju i umjetničku fotografiju. Izlagala je na brojnim skupnim i nekoliko samostalnih izložbi u nas i u inozemstvu. Na domaćim i međunarodnim natječajima i izložbama s Fotoklubom Zagreb, njeni radovi osvajaju  nagrade i pohvale, a njenih je 20 fotografija primljeno na žirirane izložbe FIAP-a, Međunarodnog udruženja fotografske umjetnosti. Dizajnirala je katalog prve hrvatske izložbe origami arta sa svjetskim majstorima origamija, Poezija u papiru. Ovdje su izložene Biljanine fotografije stotinjak origami jedrilica i valova autorice S.S.Čuček, napravljenih za projekt origami pozivnice za Bruketa&Zinic OM*, s nedavne Biljanine samostalne izložbe u galeriji V.Filakovac u Zagrebu.
* Nositelj projekta: reklamna agencija Bruketa&Žinic OM: Ivan Čadež (Senior Copywriter Bruketa&Žinić OM / Ivan Čadež (Senior Copywriter), Davor Bruketa, Nikola Žinić, Miran Tomičić (Creative Directors), Nebojša Cvetković (Art Director, Illustrator, Designer), Martina Ivkić (Account Executive), Vesna Đurašin (Production Manager), Marko Ostrež (DTP) Naručitelj: Adris grupa
 
The artistic expression of Biljana Knebl, an experienced art director and graphic designer in the publishing industry, comprises painting, drawing in various techniques, calligraphy and art photography. Exhibited at numerous group shows and several solo exhibitions at home and abroad. At the national and international competitions and exhibitions with Photo Club Zagreb, her works win awards and special mentions, with 20 of her photos accepted for juried exhibitions of FIAP, International Federation of Photographic Art. She is designer of the catalogue of the first origami art exhibition in Croatia with international origami masters, Poetry in Paper. Currently on display are Biljana's photos of some hundred origami sailing boats and waves by S.S.Čuček, made for an origami invitation project by Bruketa&Zinic OM*, also exhibited at Biljana's recent solo photo exhibition  in the gallery V.Filakovac in Zagreb.
*Project implemented by advertising agency Bruketa&Žinić OM:  / Ivan Čadež (Senior Copywriter), Davor Bruketa, Nikola Žinić, Miran Tomičić (Creative Directors), Nebojša Cvetković (Art Director, Illustrator, Designer), Martina Ivkić (Account Executive), Vesna Đurašin (Production Manager), Marko Ostrež (DTP) Client: Adris Group.

Izložba ORIGAMI ART – MOST
IZMEĐU KULTURA

Exhibition ORIGAMI ART – BRIDGE BETWEEN CULTURES

Organizator izložbe:
Exhibition organizer:
Creative DimensionS ZAGREB inspired 
by TOYOTA, Kralja Držislava 12, Zagreb

Creative DimensionS ZAGREB inspired
by TOYOTA, Kralja Držislava 12, Zagreb
Za organizatora:
For the organizer:
Prof. dr.sc. Nedeljko Štefanić,
Fakultet strojarstva i brodogradnje

Prof. Nedeljko Štefanić, Ph.D.   
Faculty of Mechanical Engineering 
and Naval Architecture

Postav izložbe:
Exhibition display:
Marina Jukić, dipl.ing.
Sanja Srbljinović Čuček, dipl.fil.

Marina Jukić, B.Sc.
Sanja Srbljinović Čuček, B.A.Fotografije s otvaranja izložbe, ljubaznošću prof.dr.sc. Nedeljka Štefanića, FSB:
Photos from the opening event, courtesy of Prof. Nedeljko Stefanic, Ph.D., FMENA: 


 
Nema komentara:

Objavi komentar