utorak, 8. svibnja 2012.

Origami cvijeće u Botaničkom


S origami radionice održane u zagrebačkom Botaničkom vrtu  u okviru II. Tjedna botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske.
Highlights from the origami workshop held in Zagreb Botanical Gardens  within the II Week of Croatian Botanical Gardens and Arboretum.


Moj kadô, ili put cvijeća, je moj put u origami umjetnost.
My kadō, or the way of flowers, is my way into origami art.


Unesem li ljubav u to što radim, to mijenja mene i onog tko prima.
If I put love in what I do, it changes me and the person I give it to.

Duhovna pozadina je jednako prisutna i u ikebani i u savijanju papira. 
Ono što duhovno nosimo, zrcali se u papiru.
The spiritual background is equally present in ikebana as in paperfolding. 
Our spirit mirrors itself in the paper.


Naslikati karakter cvijećem u ikebani ili presavijanjem i slaganjem papira u origamiju pretpostavlja proučavanje prirode.
To paint a flower character by its arrangement in ikebana or by folding and arranging paper in origami, presumes studying nature.
Cvate slak,
jedan pored drugog 
- i vene.

Hokushi u prijevodu V. Devidéa
Morning glories bloom
one next to another
- and wither.

Hokushi  translated by S.S.Cucek


Naslikati trenutak ljepote i istine u ikebani, origamiju i haiku.
To paint a moment of beauty and truth in ikebana, origami and haiku.


O klasičnom ikebana stilu u origamiju možete više naći u knjizi Origami Flowers autora James Minoru Sakoda.
On this classic ikebana style in origami you can learn more from the book Origami Flowers by James Minoru Sakoda.


Sviđa mi se ideja škole Sôgetsu da se svatko, svugdje i uvijek može baviti ikebanom.
Ikebanu promiče kao dio životnog stila, a svoje učenike potiče da slaganjem cvijeća izraze svoju osobnost i originalnost. Isto bih poželjela za origami ovdje i sada.
I appreciate the idea of the Sôgetsu school that anyone, anyywhere at any time can practise ikebana. They promote ikebana as a part of living style, encouraging each student to express own personality and originality. I would wish the same for origami here and now.


I origami može biti put prema spoznaji:  Ruka koja ne stvara, razara.
Origami, too, can be a way to deeper understanding: A hand that creates not, destroys.  

Sijem papirnato sjeme oduševljenja i zamišljam kako iz njeg rastu nježni cvjetovi novih ideja i snažna visoka stabla origamija primijenjenog u znanosti, umjetnosti i obrazovanju.
I am sowing paper seeds of zeal and imagine them growing into gentle blooms of new ideas and into strong tall trees of paperfolding applied in science, art and education.

Nema komentara:

Objavi komentar